Przedmioty

Prawo prywatne międzynarodowe

 

Przedmiot podstawowy, całoroczny, 9 pkt. ECTS.

Prowadzący: Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik

 

Studia stacjonarne: 60 godzin wykładów.

Termin: poniedziałekgodz. 9:45-11:15, s. Wykładowa Zielona, Krupnicza 33a

 

Ćwiczenia, choć nie są obowiązkowe, są rekomendowane. Koordynator: Dr Anna Wysocka-Bar

Zapisy na ćwiczenia (studentów stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywają się przez USOS.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obeceności, przygotowanie mertorycznego i odpowiedniej aktywności na zajęciach. Szczegółowe zasady ustala prowadzący ćwiczenia.

Uczestnicty ćwiczeń mogą przystąpić do kolokwium, które odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia 2017 r. Ocena z kolokwium jest brana pod uwagę przy egzamnie.

Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu 2 kazusów (1 z prawa zobowiązań lub rzeczowego, 1 z prawa rodzinnego lub spadkowego) oraz odpowiedzi na 2 pytania problemowe. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej jest uprzednie otrzymanie oceny niedostatecznej.

Studenci, którzy otrzymali pozytywną ocenę z kolokwium, mogą zostać zwolnieni z rozwiązywania kazusów na egzaminie.

Przedmiot rekomendowany dla studentów zainteresowanych międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych i handlowych oraz z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego i spadkowego.

Studentom, którzy zadeklarowali lub zdali już prawo prywatne międzynarodowe rekomendujemy przedmiot specjalizacyjny: międzynarodowe prawo spadkowe.

 

Prawo prywatne międzynarodowe obejmuje problemy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i pracy w wymiarze międzynarodowym, a więc trzy zasadnicze kwestie:

  • międzynarodowe postępowanie cywilne (jurysdykcja krajowa, skuteczność obcych orzeczeń)
  • wskazanie prawa właściwego i stosowanie prawa obcego
  • prawo jednolite i tzw. prawo obcych

 

Podstawowymi aktami normatywnymi są rozporządzenia unijne (min. „Bruksela Ia”, „Rzym I” i „Rzym II” normujące międzynarodowe prawo zobowiązań, rozporządzenie alimentacyjne i spadkowe) oraz polskie ustawy: kodeks postępowania cywilnego (część czwarta) i prawo prywatne międzynarodowe.