1 sierpnia 2022 r.

 

Wejście w życie  rozporządzenia UE 2019/1111 (Bruksela IIter) z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.

 

16 maja 2022 r.

 

IX Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą. Tym razem skupione wokół problematyki międzynarodowego prawa rzeczowego.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

24 stycznia 2022 r.

Dr Anna Wysocka-Bar wśród trzech pracowników Wydziału wyróżnionych za wysoką jakość pracy dydaktycznej w Uniwersytecie w roku akad. 2020/21.

 

10 stycznia 2022 r.

VIII Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

27 września 2021 r.

Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego w roku akademickim 2021/2022 zaprasza studentów, którzy w tym lub poprzednich latach akademickich uczestniczyli w wykładzie z przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe do wzięcia udziału w rekrutacji do drużyny, która będzie reprezentowała Uniwersytet Jagielloński w konkursie PAX Moot Court.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym (maksimum 2/3 strony A4) na adres: 

anna.wysocka@uj.edu.pl i bartosz.stelmach@uj.edu.pl

 

17-18 czerwca 2021 r.

Zjazd katedr zajmujących się międzynarodowym prawem prywatnym i postępowaniem cywilnym pt. Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński (Katedrę Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Zakład Postępowania Cywilnego) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Katedrę Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego).

Obrady objęły następujące zagadnienia: źródła prawa o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej na tle dorobku polskiej doktryny i judykatury, kwestie części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowy obrót handlowy i przewóz.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: ppm2021.confer.uj.edu.pl

 

29 kwietnia 2021 r.

VII Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

16 kwietnia 2021 r.

Drużyna studentów naszego Wydziału ("Liga Cywilistów" w składzie: Katarzyna Szynk, Mikołaj Pugowski, Juliusz Kruk, Krzysztof Zalewski), której trenerem jest Dr Bartosz Stemach, zajęła (po raz trzeci) pierwsze miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu HandlowegoGratulujemy!

 

 

1 lutego 2021 r.

Dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ wśród trzech pracowników Wydziału wyróżnionych za wysoką jakość pracy dydaktycznej w Uniwersytecie w roku akad. 2019/20.

 

1 grudnia 2020 r.

 

W ramach International Encyclopaedia of Laws: Private International Law ukazało się opracowanie pt. Private International Law in PolandKluwer Law International, ss.198. Współautorką jest Dr Anna Wysocka-Bar (z Dr Ewą Kamarad). Z wersji drukowanej książki można skorzystać w Wydziałowej Bibliotece Prawniczej.

 

30 listopada 2020 r.

VI Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

27 listopada 2020 r.

W XVIII edycji konkursów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała praca magisterska autorstwa Aleksandra Elmerycha pt. Unijny znak towarowy na tle konwencji WIPO - ochrona i zakres zastosowania, przygotowana w Katedrze pod kierunkiem Dr. hab. Piotra Mostowika, prof. UJ. Autorowi serdecznie gratulujemy!

 

15 września 2020 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem 

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.

 

2 grudnia 2019 r.

Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie żądania przeniesienia (transkrypcji) do polskich aktów stanu cywilnego treści zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako "rodziców" dziecka zarejestrowano osoby tej samej płci (sygn. akt II OPS 1/19)

 

18 listopada 2019 r.

V Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

15 września 2019 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem 

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.

 

2 lipca 2019 r.

Promulgacja rozporządzenia UE nr 1111/2019 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (rewizja rozporządzenia "Bruksela IIa").

 

 

13-14 czerwca 2019 r.

Zjazd katedr prawa prywatnego międzynarodowego, organizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z udziałem pracowników Katedry, w tym z referatem prof. UJ Piotra Mostowika.

Kolejny zjazd katedr - decyzją kierowników jednostek - odbędzie się w 2021 r. w Krakowie i zostanie zorganizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

 

15 marca 2019 r.

IV Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

14 grudnia 2018 r.

Gala XVI edycji konkursów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała praca magisterska autorstwa Macieja Kaczmarskiego pt. Kolizyjnoprawna problematyka naruszenia własności przemysłowej, przygotowana w Katedrze pod kierunkiem Dr. hab. Piotra Mostowika. Autorowi serdecznie gratulujemy!

 

19 listopada 2018 r.

III Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

15 września 2018 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem 

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.

 

27 sierpnia 2018 r.

Wejście w życie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U. poz 416).

 

14 maja 2018 r.

Sesja naukowa w PAU pt. Prawo prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku, towarzysząca uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Andrzeja Mączyńskiego. Zachęcamy do udziału!

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr Anna Wysocka-Bar lub Dr Sybilla Stanisławska-Kloc (e-mail: ppm@uj.edu.pl).

 

23 kwietnia 2018 r.

II Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com).

 

27 listopada 2017 r.

Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą z referatem inauguracyjnym Dra hab. Piotra Mostowika.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com).

 

1 października 2017 r.

Zapisy na zajęcia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem 

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.

 

14-16 września 2017 r.

Zjazd katedr prawa prywatnego międzynarodowego nt. Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, organizowany na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z udziałem pracowników Katedry, w tym z referatem dr hab. Piotra Mostowika. 

 

12 września 2017 r.

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się księga - teksty zebrane autorstwa prof. Andrzeja Mączyńskiego pt. Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego (z przedmową autorstwa K. Zawady i P. Mostowika). Zachęcamy do lektury! Na 15 grudnia 2017 r. planowana jest uroczystość jubileuszowa, której szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce.