Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011).

Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne (2018).

Adwokat (2015) oraz stały arbiter i mediator.

Ostatnie publikacje naukowe - repozytorium UJ.

Prowadzi ćwiczenia z przedmiotu: prawo wekslowe i czekowe oraz wykład i ćwiczenia z przedmiotu: Podstawy prawa prywatnego międzynarodowego

 

Kontakt:

E-mail: bartosz.stelmach@uj.edu.pl