Doktoranci

W Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego stacjonarne studia doktoranckie w roku akad 2018/19 odbywają:

- pod opieką naukową prof. dr hab. Kazimierza Zawady: Anna Barańska (III r.), Karol Stryjski (III r.);

- pod opieką naukową prof. UJ dr hab. Piotra Mostowika: Łukasz Dyrda, Mariia Zeniv (III r.).

 

Dla wszystkich zaintersowanych uczestników studiów doktoranckich prowadzony jest przez prof. UJ dra hab. Piotra Mostowika w II semestrze wykład pt. Europejskie prawo prywatne międzynarodowe.

 

W Katedrze odbywają się otwarte zebrania naukowe (wyznaczone soboty, godz. 9.30, pok. 210). Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z pracownikami Katedry lub z prof. dr hab. Andrzejem Mączyńskim (e-mail: andrzej.mączyński@uj.edu.pl).