European and International Transport Law

Przedmiot specjalizacyjny, wykład prowadzony w języku angielskim, 30 godz., 5 pkt ECTS.

Prowadzący: dr Anna Wysocka-Bar, dr Łukasz Dyrda

II semestr

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu dostępne są w USOS.