Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Chair of Private International Law

Law and Administration Faculty

Jagiellonian University

 

Adres / Address:

ul. Olszewskiego 2

31-007 Kraków

Poland