Kierownik Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 

Funkcję kierownika Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego pełni

dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ.

ul. Olszewskiego 2, pokój 202

31-007 Kraków

e-mail: piotr.mostowik@uj.edu.pl

 

Do września 2021 r. kierownikiem Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego był prof. dr hab. Kazimierz Zawada.

e-mniail: kazimierz.zawada@uj.edu.pl

 

Do września 2015 r. Katedrą Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierował prof. dr hab. Andrzej Mączyński.
 

e-mail: andrzej.maczynski@uj.edu.pl