Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 

Kierownikiem Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest prof. dr hab. Kazimierz Zawada.

Dyżur: poniedziałek 10:30-11.30, s. 209, ul. Olszewskiego 2

ul. Olszewskiego 2, pokój 209

31-007 Kraków

E-mail: kazimierz.zawada@uj.edu.pl

 

 

Do 2015 r. kierownikiem Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego był prof. dr hab. Andrzej Mączyński. 

ul. Olszewskiego 2, pokój 202

31-007 Kraków

E-mail: andrzej.maczynski@uj.edu.pl