Pax Moot Court

Warsztaty, 30 godz., 5 pkt ECTS.

Prowadzący: dr Anna Wysocka-Bar, dr Bartosz Stelmach

Zajęcia przygotowujące do udziału w Pax Moot.

W rekrutacji do drużyny, która będzie reprezentowała Uniwersytet Jagielloński w konkursie Pax Moot, mogą wziąć udział studenci, którzy w tym lub w poprzednich latach akademickich uczestniczyli w wykładzie z przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe.

Osoby zainteresowane udziałem mogą wysyłać CV z krótkim listem motywacyjnym (maksimum 2-3 strony A4) na adresy: anna.wysocka@uj.edu.pl i bartosz.stelmach@uj.edu.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 6 października 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu dostępne są w USOS.