Pracownicy Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Prof. dr hab. Kazimierz Zawada – Kierownik Katedry

Dr hab. Piotr Mostowik

Dr hab. Marcin Czepelak (urlop)

Dr Anna Wysocka-Bar

Dr Bartosz Stelmach

Mgr Łukasz Dyrda