Pracownicy Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 

Dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ - kierownik Centrum

Dr hab. Marcin Czepelak (urlop)

Dr Anna Wysocka-Bar

Dr Łukasz Dyrda 

Dr Bartosz Stelmach

 

Prof. dr hab. Kazimierz Zawada (seminarium mgr V r. w roku akad. 2021/22)