Prof. dr hab. Kazimierz Zawada

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973).

Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym (1982).

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (1990) był dorobek naukowy na czele z monografią pt. Umowa przelewu wierzytelności, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1990.

Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2001 r.

Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego (od 2015).

Sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna).

Zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Prywatnego.

Ostatnie publikacje naukowe - repozytorium UJ.

Prowadzi seminarium magisterskie oraz wykłady z przedmiotu: Prawo wekslowe i czekowe.

 

Kontakt:

E-mail: kazimierz.zawada@uj.edu.pl

Dyżur: poniedziałek, 10:30-11.30, pok. 209, ul. Olszewskiego 2