Dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999).

Ukończył aplikację radcowską (2005).

Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym (2005).

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2015) był dorobek naukowy na czele z monografią pt. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014.

Autor publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz wybranych zagadnień międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa cywilnego.

Laureat (I nagroda) konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości (2016).

Asystent sędziego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2015-2017). Pracownik naukowy (od 2017) i Rady Naukowej (od 2021) Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnik grupy badawczej Central European Professors’ Network 2021 przy Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (2021).

Kierownik Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2021).

Członek rady programowej „Problemów współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”, rady naukowej „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” oraz zespołów recenzentów „Acta Iuris Stetinensis” i „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego".

Ostatnie publikacje naukowe - repozytorium UJ.

Prowadzi seminarium magisterskie oraz wykłady z przedmiotów:

  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Europejskie prawo prywatne międzynarodowe (dla doktorantów)

 

Kontakt:

e-mail: piotr.mostowik@uj.edu.pl