Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999).

Ukończył aplikację radcowską (2005).

Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym (2005).

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2015) był dorobek naukowy na czele z monografią pt. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014.

W 2016 r. otrzymał I nagrodę w konkursie „Przeglądu Sądowego” na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Asystent sędziego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2015-2017).

Kierownik Sekcji Praw Podstawowych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (od 2017 r.).

Członek rady programowej „Problemów współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”, zespołu redakcyjnego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” oraz zespołów recenzentów „Acta Iuris Stetinensis” i Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego".

Ostatnie publikacje naukowe - repozytorium UJ.

Prowadzi seminarium magisterskie oraz wykłady z przedmiotów:

  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Europejskie prawo prywatne międzynarodowe (dla doktorantów)

 

Kontakt:

E-mail: piotr.mostowik@uj.edu.pl

Dyżur: poniedziałek, godz. 8:30-9:30; wtorek, godz. 11:30-12:30

pok. 202, ul. Olszewskiego 2