Prawo prywatne międzynarodowe

Przedmiot podstawowy, całoroczny, 9 pkt. ECTS.

Prowadzący: Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik

 

Studia stacjonarne: 60 godzin wykładów.

Termin: poniedziałekgodz. 9:45-11:15, s. Wykładowa Zielona, Krupnicza 33a.

 

Studia niestacjonarne: 42 godziny wykładów.

wykład w roku akad. 2018/19 nie został uruchomiony

 

Egzamin pisemny (90 minut) polega na rozwiązaniu 2 kazusów (1 z prawa zobowiązań lub rzeczowego, 1 z prawa rodzinnego lub spadkowego) oraz odpowiedzi na 2 pytania problemowe.

Uczestnicy ćwiczeń mogą przystąpić do kolokwium, które odbędzie się w drugiej połowie kwietnia.

Studenci, którzy otrzymali pozytywne oceny z kolokwium, mogą zostać zwolnieni z rozwiązywania kazusów na egzaminie.

 

Ćwiczenia, choć nie są obowiązkowe, są rekomendowane.

Zapisy na ćwiczenia (studentów stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywają się przez USOS.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obeceności, przygotowanie mertorycznego i odpowiedniej aktywności na zajęciach. Szczegółowe zasady ustala prowadzący ćwiczenia.

 

 

Przedmiot rekomendowany dla studentów zainteresowanych międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych i handlowych oraz z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego i spadkowego.

Studentom, którzy zadeklarowali lub zdali już prawo prywatne międzynarodowe rekomendujemy przedmiot specjalizacyjny: międzynarodowe prawo spadkowe.

Prawo prywatne międzynarodowe obejmuje problemy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i pracy w wymiarze międzynarodowym, a więc trzy zasadnicze kwestie:

  • międzynarodowe postępowanie cywilne (jurysdykcja krajowa, skuteczność obcych orzeczeń)
  • wskazanie prawa właściwego i stosowanie prawa obcego
  • prawo jednolite i tzw. prawo obcych

 

Podstawowymi aktami normatywnymi są polskie ustawy: kodeks postępowania cywilnego (część czwarta) i prawo prywatne międzynarodowe, konwencje Haskiej Konferencji PPM oraz rozporządzenia unijne (min. „Bruksela Ia”, „Rzym I” i „Rzym II” normujące międzynarodowe prawo zobowiązań, rozporządzenie dot. spraw alimentacyjnych i spadkowych)