Prawo wekslowe i czekowe

Studia stacjonarne, 6 pkt ECTS.

 

Prowadzący: dr hab. Marcin Czepelak, dr Bartosz Stelmach

Termin: wtorek, godz. 16:45-19:00, wykład odbywa się w formie zdalnej

 

Przedmiot rekomendowany dla:

  • Studentów, którzy zadeklarowali lub zdali już prawo gospodarcze i handlowe (pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu podstawowego).
  • Studentów zainteresowanych prawem zobowiązań pieniężnych i obrotem gospodarczym (weksel jako zabezpieczenie wierzytelności, egzekucja nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla).

 

Prawo wekslowe i czekowe obejmuje problematykę rozliczeń pieniężnych dokonywanych za pomocą dwóch klasycznych papierów wartościowych (weksli własnych, trasowanych i czeków) oraz za pomocą różnego rodzaju kart pozwalających na dokonywanie rozliczeń elektronicznych.

Podstawowymi aktami normatywnymi są ustawy: prawo wekslowe i prawo czekowe.

 

Egzamin pisemny (90 minut) polega na rozwiązaniu 3 kazusów oraz udzieleniu odpowiedzi na 3 krótkie pytania problemowe. Studenci, którzy otrzymali zaliczenie ćwiczeń są zwolnieni z rozwiązania jednego kazusu. Zaliczenie ćwiczeń otrzymają studenci, którzy nie będą mieli więcej niż dwóch nieobecności na zajęciach.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu, w tym terminy ćwiczeń, dostępne są w USOS.