Seminaria w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego

W Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego prowadzone są następujące seminaria magisterskie:

 

 
  • Obrót cywilnoprawny z zagranicą, prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne – Dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ

 

 

  • Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe oraz prywatne międzynarodowe – Prof. dr hab. Kazimierz Zawada (dokończenie V r. w roku akad. 2021/22)