Seminarium – Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik

Seminarium – Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik

 

IV rok: poniedziałek, godz. 11.30-13.00, s. 103, ul. Krupnicza 31

V rok: wtorek, godz. 8.30-10.00, pok. 202, ul. Olszewskiego 2

 

Tematyka seminarium obejmuje w szczególności:

  • Źródła prawa prywatnego międzynarodowego na pocz. XXI w.
  • Procesy ujednolicenia i harmonizacji międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego w ramach Haskiej Konferencji PPM, Rady Europy i Unii Europejskiej
  • Zagadnienia zaliczane do części ogólnej prawa kolizyjnego
  • Międzynarodowe prawo zobowiązań
  • Międzynarodowe prawo rodzinne
  • Międzynarodowe postępowanie cywilne - jurysdykcja krajowa i skuteczność zagranicznych orzeczeń