Seminarium – Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik

Seminarium – Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik

 

rok akad. 2019/2020:

IV rok: wtorek, godz. 9.45-11.15, pok. 202, ul. Olszewskiego 2

V rok: poniedziałek, godz. 8.15-9.45, s. 109, ul. Krupnicza 31

 

Tematyka seminarium obejmuje w szczególności:

  • Źródła prawa prywatnego międzynarodowego na pocz. XXI w.
  • Procesy ujednolicenia i harmonizacji międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego w ramach Haskiej Konferencji PPM, Rady Europy i Unii Europejskiej
  • Zagadnienia zaliczane do części ogólnej prawa kolizyjnego
  • Międzynarodowe prawo zobowiązań
  • Międzynarodowe prawo rodzinne
  • Międzynarodowe postępowanie cywilne - jurysdykcja krajowa i skuteczność zagranicznych orzeczeń